ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΛΟΙΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΔΡΑ :
E-mail:
Α.Φ.Μ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
FAX :
Δ.Ο.Υ. :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
Δ.Ο.Υ. :
ΑΔΤ Ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ :
Α.Φ.Μ. :
E-mail :
FAX :


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΡΙΜΝΟΔΕΤΗΣΗ / ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Από:
Εώς :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
ΣΗΜΑΙΑ :
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΧΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ :
ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΣΑΛΟΥ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) :
ΠΛΑΤΟΣ :
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :
ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΣ :
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΗΣ :
ΒΥΘΙΣΜΑ :
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ :
ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ :
ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ :
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) :
Captcha: