Όροι Χρήσης

1. ΟΡΟΙ

Με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο www.kamenavourlamarine.com, δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Χορηγείται προσωρινή άδεια για την λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) που περιέχονται στον ιστότοπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συνιστά δε χορήγηση και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:

   Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.

   Να χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορική ή μη εμπορική).

   Να επιχειρήσετε αποσυμπίεση ή ανάδρομη τεχνική έρευνα του λογισμικού που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ

   Να αφαιρέσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες σημάνσεις ιδιοκτησίας από τα υλικά. ή

   Να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή να αντιγράψετε τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Η χορηγούμενη άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από την Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ Με τον τερματισμό της χρήσης αυτών των υλικών από εσάς ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα υλικά του δικτυακού τόπου της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ παρέχονται με «ως έχει». Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και με την παρούσα αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν εγγυάται σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή σχετικά με αυτά τα υλικά, σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με τον παρόν.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σε καμία περίπτωση, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση, ή αδυναμία χρήσης, των υλικών της ιστοσελίδας της, ακόμη και αν η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή έγκυρο. Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣδεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που πιθανόν να συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση της ιστοσελίδας της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα εκδοχή αυτών των όρων χρήσης.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.

1. ΟΡΟΙ

Με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο www.kamenavourlamarine.com, δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Χορηγείται προσωρινή άδεια για την λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) που περιέχονται στον ιστότοπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συνιστά δε χορήγηση και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:

   Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.

   Να χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορική ή μη εμπορική).

   Να επιχειρήσετε αποσυμπίεση ή ανάδρομη τεχνική έρευνα του λογισμικού που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ

   Να αφαιρέσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες σημάνσεις ιδιοκτησίας από τα υλικά. ή

   Να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή να αντιγράψετε τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Η χορηγούμενη άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από την Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ Με τον τερματισμό της χρήσης αυτών των υλικών από εσάς ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα υλικά του δικτυακού τόπου της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ παρέχονται με «ως έχει». Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και με την παρούσα αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν εγγυάται σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή σχετικά με αυτά τα υλικά, σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με τον παρόν.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σε καμία περίπτωση, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση, ή αδυναμία χρήσης, των υλικών της ιστοσελίδας της, ακόμη και αν η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή έγκυρο. Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣδεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που πιθανόν να συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση της ιστοσελίδας της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα εκδοχή αυτών των όρων χρήσης.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.