ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Μαρίνα Καμένων Βούρλων αποτελεί έναν χώρο με λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις, με προοπτική εξέλιξης και πλάνα τροποποίησης σε μια μαρίνα για σκάφη υψηλών απαιτήσεων. Διαθέτει ασφαλή είσοδο και έξοδο όλων των σκαφών, για όλες τις καιρικές συνθήκες. Στη μαρίνα διατίθενται 81 θέσεις ελλιμενισμού, με δυνατότητα και πλαγιοδέτησης σκαφών. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις είναι υπό κατασκευή, με προοπτική δημιουργίας καταστημάτων και γραφείων. Ολοκληρωμένα μέτρα ασφαλείας για την κάλυψη πιθανής κλοπής πυρκαγιάς ή φυσικής καταστροφής λαμβάνονται για την προστασία των σκαφών με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τέλος παροχή άμεσης βοήθειας και υποστήριξης κατά την είσοδο του σκάφους στο λιμάνι.