ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΕΑΣ

Η «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΕΑΣ» δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2017 με σκοπό την μετατροπή του λιμένα σε προορισμό ασφαλούς ελλιμενισμού για όλες τις εποχές του έτους. Μέσα στο πολύ σύντομο διάστημα της δραστηριότητας της, το λιμάνι αποτέλεσε ένα ασφαλές τόπο για την πρόσδεση σκαφών με νέο σύστημα αγκυροβολίου, 24ώρη φύλαξη, κάλυψη τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης της μαρίνας με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης καμερών CCTV και συναγερμών και μία σειρά άλλων εργασιών με σκοπό την αναβάθμιση των παροχών της. H Μαρίνα Καμένων Βούρλων βρίσκεται στα ήρεμα νερά του Μαλιακού κόλπου, στο τουριστικό θέρετρο των Καμένων Βούρλων που απέχει 150 χλμ. από την Αθήνα μέσω της εθνικής οδού. Η νεοσύστατη εταιρεία αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια. Safety is first!