ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Στο πιο κεντρικό λιμάνι της Ελλάδος ακολουθούν μια σειρά εργασιών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των διερχόμενων αλλά και των ελλιμενιζόμενων σκαφών, για μία μαρίνα πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα με νέες υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο στον θαλάσσιο τουρισμό όσο και στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.